.

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

"Dzieci zakazują palić śmieci" - podsumowanie konkursu

W dniu 26 kwietnia 2016 roku o godz. 13/00 w sali posiedzeń miejskiego ratusza odbyło się podsumowanie konkursu o tematyce ekologicznej pt. ,Dzieci zakazują palić śmieci”. W podsumowaniu wzięli udział uczniowie i opiekunowie oraz vice burmistrz Pan Miłosz Czopek, insp. Tomasz Kłosowski Komendant wschowskiej Policji oraz organizatorzy.

Organizatorem konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Spółka Komunalna oraz Straż Miejska Wschowa.

Na konkurs wpłynęły 43 prace w tym 33 prace z przedszkoli oraz 10 z szkół podstawowych.

Jury w składzie Przewodniczący – Waldemar Skrzypczak - UMiG Wschowa oraz członkowie –Witold Skorupiński - Straż Miejska, Piotr Dziełakowski - Spółka Komunalna Wschowa, st. sierz. Wioleta Dąbska –Komenda Powiatowa Policji Wschowa, Krzysztof Chruszczewski – CKiR Wschowa wybrało w kategorii przedszkoli cztery najlepsze prace oraz w kategorii szkół podstawowych jedną najlepsza pracę.

Ponadto Komendant Straży Miejskiej przyznał nagrodę specjalną.

Kategoria Przedszkoli:

I miejsce- Hubert Kosiński- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek u Dula

II miejsce – Daria Golec- Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland”

III miejsce – Zofia Bazylewicz- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek III oraz Tomasz Dudziak - Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland

Kategoria szkoły podstawowe

I miejsce- Kuba Hądzlik – Szkoła Podstawowa Nr 2

Nagroda Komendanta Straży Miejskiej:

Tomasz Dudziak - Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland

Dbałości o czystości powietrza jest dla społeczności lokalnej bardzo ważna sprawą, dlatego też nie tylko należy karać sprawców zanieczyszczania powietrza, ale również edukować od najmłodszych lat a w perspektywie najbliższego czasu na pewno przyniesie to pożądany skutek. Mamy nadzieję, że przedmiotowy konkurs wpisze się już na stałe w coroczne dni obchodów ziemi.


Więcej…

 

Gminne Obchody Dnia Ziemi 2017

W środę, 26 kwietnia w Leśnictwie Krzyżowiec odbyły się
Gminne Obchody Dnia Ziemi,
które zostały zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa
oraz Nadleśnictwo Włoszakowice.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z
8 szkół podstawowych z Gminy Wschowa.
Tego dnia odbył się bieg terenowy, podczas którego dzieci w poszczególnych punktach przebiegu trasy
zdobywali wiedzę na temat otaczającej nas przyrody.

Kolejno odbyło się spotkanie z dr Marcinem Bocheńskim z Uniwersytetu  Zielonogórskiego,
który bardzo ciekawie opowiadał o życiu ptaków w lesie.
Na zakończenie Gminnych Obchodów Dnia Ziemi zostały rozdane dyplomy i nagrody,
a następnie rozpalono ognisko i pieczono przy nim kiełbaski.

 

Więcej…

 

Ogłoszenie

Wschowa, 26.04.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego 
o numerze ZPSK.01.IV.2017 pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ
Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY
SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Więcej…

 

Ogłoszenie


Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM
NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.


Więcej…

 

Podsumowanie konkursu ,,Dzieci zakazują palić śmieci”

 

Organizatorzy konkursu ,,Dzieci zakazują palić śmieci” informują,
że w środę:
26 kwietnia br.,o godz. 13:00
w Sali Posiedzeń Wschowskiego Ratusza

odbędzie się podsumowanie konkursu plastycznego.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich opiekunów na spotkanie,
podczas którego zostaną wręczone nagrody i upominki.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

Więcej…

 

Ruszył drugi etap rewitalizacji

Spółka rozpoczęła drugi planowany etap rewitalizacji cmentarza komunalnego,
który w głównych zamierzeniach przewiduje utwardzenie kolejnych głównych ścieżek płytami chodnikowymi i kostką.Obecnie wymieniona została frontowa ścianka przeszklona
wraz z drzwiami w kaplicy na cmentarzu.

Uwaga !!!

Spółka  prosi o usunięcie metalowych ogrodzeń,
ławek i drzewek znajdujących się
w głównych alejkach kwatery nr 15 do dnia 10.04.2017r.
w związku z planowanym utwardzeniem alejek.


Po wyznaczonym terminie ogrodzenia,
ławki i drzewka będą usuwane przez pracowników
Spółki na koszt opiekunów grobów.

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NIECHLÓW

 

W związku z wygranym przetargiem w dniu 28 lutego 2017 roku Spółka podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Niechlów. Umowa zawarta została na czas określony tj. do końca grudnia 2017 roku.

 

Komunikat w sprawie jakości wody za I kwartał 2017

Komunikat dla mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna w sprawie jakości wody

za I kwartał 2017 r. *)

 

Więcej…