.

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej
Wschowa Sp. z o.o.

 

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa

 

Więcej…

 

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA! MIESZKAŃCY WSCHOWY,

PRZYCZYNY DOLNEJ I NOWYCH OGRODÓW

 

OGŁOSZENIE !

SPÓŁKA KOMUNALNA WE WSCHOWIE

zawiadamia, ze z powodu dalszych prac remontowych na Ujęciu Wody

 

w dniach 22.07/23.07.2017 r.

od godz. 22 do godz. 10

nastąpi

całkowita przerwa w dostawie wody

W związku z powyższym należy zaopatrzyć się

w wodę na czas przerwy!


INFORMUJEMY, ŻE PRZEZ KILKA DNI WODA W SIECI

BĘDZIE CHLOROWANA, POMIMO TEGO BĘDZIE ZDATNA DO PICIA!

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY !!!

 

UWAGA ! MIESZKAŃCY WSCHOWY, PRZYCZYNY DOLNEJ I NOWYCH OGRODÓW

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :


Dostawa oleju napędowego na potrzeby

Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

 

 

Więcej…

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

 

Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164), informuję o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”
(nr postępowaniaZPSK.02.VI.2017). Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Ogłoszenie

 

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej
Wschowa Sp. z o.o.


Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,67-400 Wschowa


   1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 578 100 brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 06.07.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:


Oferta nr 1:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Sp. z o.o., Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a,

63-900 Rawicz

Cena ofertowa brutto:                519 675,-  zł

Termin dostawy:   nie podano

Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.07.2017r. do dnia 15.07.2018r.


Oferta nr 2:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pieprzyk” , ul Sarnowska 18a , 63-900 Rawicz

Cena ofertowa brutto:                502 086,-  zł

Termin dostawy:   nie podano

Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.07.2017r. do dnia 15.07.2018r.


Oferta nr 3:


Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

Cena ofertowa brutto:                494 091,-  zł

Termin dostawy:   nie podano

Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.07.2017r. do dnia 15.07.2018r.


Oferta nr 4:


F.H.U. Jarosław Kmito , Przyczyna Dolna 57 , 67-400 Wschowa

Cena ofertowa brutto:                501 126,60,-  zł

Termin dostawy:   8 godz.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.07.2017r. do dnia 15.07.2018r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZP/Z/1/2017

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Spółkę

Spółka Komunalna Wschowa  Sp. z o.o.

zaprasza do złożenia oferty na opracowanie "Wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności wraz z pozostałymi wybranymi załącznikami do Wniosku, Programu FUNKCJONALNO Użytkowego kompleksowym doradztwem i działaniami optymalizacyjnymi na etapie przygotowania i oceny projektu oraz podpisywania umowy o dofinansowanie", dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegające na:

Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wschowa z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu, które będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Funduszu Spójności;

  • PROGRAM OPERACYJNY  INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
  • oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
  • Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.


Załączniki, ze względów technicznych są spakowane i pobierane z innego źródła. Do rozpakowanie tego archiwum nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.


ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA! MIESZKAŃCY WSCHOWY,

PRZYCZYNY DOLNEJ I NOWYCH OGRODÓW

 

OGŁOSZENIE !

SPÓŁKA KOMUNALNA WE WSCHOWIE

zawiadamia, ze z powodu prac remontowych na Ujęciu Wody

w dniach 8.07/9.07.2017 r.

od godz. 22 do godz. 10

nastąpi

całkowita przerwa w dostawie wody

W związku z powyższym należy zaopatrzyć się

w wodę na czas przerwy!


INFORMUJEMY, ŻE PRZEZ KILKA DNI WODA W SIECI

BĘDZIE CHLOROWANA, POMIMO TEGO BĘDZIE ZDATNA DO PICIA!

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY !!!

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Uwaga: W związku z błędem literowym informuję o zmianie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

– ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

Więcej…

 

Zakup nowego ciągnika

Spółka zakupiła ciągnik rolniczy marki Ursus z ładowaczem czołowym i kosiarką bijakową. Pojazd wraz z osprzętem wesprze działalność usługową działu gospodarki odpadami.

 

Więcej…