.

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

"Dzieci zakazują palić śmieci" - podsumowanie konkursu

W dniu 26 kwietnia 2016 roku o godz. 13/00 w sali posiedzeń miejskiego ratusza odbyło się podsumowanie konkursu o tematyce ekologicznej pt. ,Dzieci zakazują palić śmieci”. W podsumowaniu wzięli udział uczniowie i opiekunowie oraz vice burmistrz Pan Miłosz Czopek, insp. Tomasz Kłosowski Komendant wschowskiej Policji oraz organizatorzy.

Organizatorem konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Spółka Komunalna oraz Straż Miejska Wschowa.

Na konkurs wpłynęły 43 prace w tym 33 prace z przedszkoli oraz 10 z szkół podstawowych.

Jury w składzie Przewodniczący – Waldemar Skrzypczak - UMiG Wschowa oraz członkowie –Witold Skorupiński - Straż Miejska, Piotr Dziełakowski - Spółka Komunalna Wschowa, st. sierz. Wioleta Dąbska –Komenda Powiatowa Policji Wschowa, Krzysztof Chruszczewski – CKiR Wschowa wybrało w kategorii przedszkoli cztery najlepsze prace oraz w kategorii szkół podstawowych jedną najlepsza pracę.

Ponadto Komendant Straży Miejskiej przyznał nagrodę specjalną.

Kategoria Przedszkoli:

I miejsce- Hubert Kosiński- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek u Dula

II miejsce – Daria Golec- Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland”

III miejsce – Zofia Bazylewicz- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek III oraz Tomasz Dudziak - Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland

Kategoria szkoły podstawowe

I miejsce- Kuba Hądzlik – Szkoła Podstawowa Nr 2

Nagroda Komendanta Straży Miejskiej:

Tomasz Dudziak - Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland

Dbałości o czystości powietrza jest dla społeczności lokalnej bardzo ważna sprawą, dlatego też nie tylko należy karać sprawców zanieczyszczania powietrza, ale również edukować od najmłodszych lat a w perspektywie najbliższego czasu na pewno przyniesie to pożądany skutek. Mamy nadzieję, że przedmiotowy konkurs wpisze się już na stałe w coroczne dni obchodów ziemi.


Więcej…

 

Gminne Obchody Dnia Ziemi 2017

W środę, 26 kwietnia w Leśnictwie Krzyżowiec odbyły się
Gminne Obchody Dnia Ziemi,
które zostały zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa
oraz Nadleśnictwo Włoszakowice.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z
8 szkół podstawowych z Gminy Wschowa.
Tego dnia odbył się bieg terenowy, podczas którego dzieci w poszczególnych punktach przebiegu trasy
zdobywali wiedzę na temat otaczającej nas przyrody.

Kolejno odbyło się spotkanie z dr Marcinem Bocheńskim z Uniwersytetu  Zielonogórskiego,
który bardzo ciekawie opowiadał o życiu ptaków w lesie.
Na zakończenie Gminnych Obchodów Dnia Ziemi zostały rozdane dyplomy i nagrody,
a następnie rozpalono ognisko i pieczono przy nim kiełbaski.

 

Więcej…

 

Ogłoszenie

Wschowa, 26.04.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego 
o numerze ZPSK.01.IV.2017 pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ
Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY
SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Więcej…

 

Ogłoszenie


Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM
NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.


Więcej…

 

Podsumowanie konkursu ,,Dzieci zakazują palić śmieci”

 

Organizatorzy konkursu ,,Dzieci zakazują palić śmieci” informują,
że w środę:
26 kwietnia br.,o godz. 13:00
w Sali Posiedzeń Wschowskiego Ratusza

odbędzie się podsumowanie konkursu plastycznego.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich opiekunów na spotkanie,
podczas którego zostaną wręczone nagrody i upominki.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

Więcej…

 

Ruszył drugi etap rewitalizacji

Spółka rozpoczęła drugi planowany etap rewitalizacji cmentarza komunalnego,
który w głównych zamierzeniach przewiduje utwardzenie kolejnych głównych ścieżek płytami chodnikowymi i kostką.Obecnie wymieniona została frontowa ścianka przeszklona
wraz z drzwiami w kaplicy na cmentarzu.

Uwaga !!!

Spółka  prosi o usunięcie metalowych ogrodzeń,
ławek i drzewek znajdujących się
w głównych alejkach kwatery nr 15 do dnia 10.04.2017r.
w związku z planowanym utwardzeniem alejek.


Po wyznaczonym terminie ogrodzenia,
ławki i drzewka będą usuwane przez pracowników
Spółki na koszt opiekunów grobów.

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NIECHLÓW

 

W związku z wygranym przetargiem w dniu 28 lutego 2017 roku Spółka podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Niechlów. Umowa zawarta została na czas określony tj. do końca grudnia 2017 roku.

 

WYKAZ ULIC GMINNYCH OCZYSZCZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA

 

 

WYKAZ ULIC GMINNYCH OCZYSZCZANYCH PRZEZ

SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA

Pobierze plik : Wykaz ulic Gminny

Ulice niewymienione w niniejszym wykazie są obsługiwane przez Powiat Wschowski


Wykaz  do pobrania również z zakładki DO POBRANIA