.

Naszą witrynę przegląda teraz 147 gości 

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE.


Numer ogłoszenia: 259487 - 2013.
Data zamieszczenia: 03.12.2013.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: usługi.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu.
SIWZ - wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia