.

Naszą witrynę przegląda teraz 110 gości 

Konkurs świąteczny

Regulamin konkursu plastycznego na kartkę świąteczną wykonaną z odpadów.


1. Organizator: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.

2. Cele konkursu: 
 • promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
 • doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów,  
 • kształcenie zdolności plastycznych i pobudzenie wyobraźni.

3. Treść pracy:
 • uczestnicy konkursu powinni przedstawić swoje prace na formacie A5 lub A6,  
 • praca powinna zachować charakter i cechy kartki świątecznej,
 • technika pracy dowolna,
 • praca powinna być wykona z odpadów.

4. Uczestnicy konkursu:
 • w konkursie biorą udział przedszkolaki.

5. Warunki uczestnictwa:
 • praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, wiek i nazwę szkoły(opis powinien być umieszczony w prawym dolnym rogu kartki na ostatniej stronie).

6. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem,
 • estetyka i pomysłowość.

7. Postanowienia końcowe:
 • jednostka oświatowa może wystawić do 10 prac konkursowych,
 • oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych z światem sztuki i recyklingu, 
 • ogłoszenia wyników podane będą na stronie internetowej sk.wschowa.pl i zw.pl.  

Termin nadsyłania prac do dnia 09.12.2013r. do godz. 15.00 na adres: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10 67-400 Wschowa