.

Naszą witrynę przegląda teraz 137 gości 

Regulamin konkursu plastycznego na kartkę świąteczną i ozdobę choinkową wykonaną z odpadów.

1. Organizator:
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.

2. Cele konkursu:

• promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów,
• kształcenie zdolności plastycznych i pobudzenie wyobraźni.

3. Treść pracy:
• każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić:
1. 1 kartkę świąteczną na formacie A5 lub A6 – technika pracy dowolna, • praca powinna zachować charakter i cechy kartki świątecznej,
2. 1 ozdobę choinkową
• ozdoba choinkowa – technika wykonania dowolna, forma dowolna – dopuszczalne bombki, figurki, itp. Jak wskazuje temat konkursu, pracę musi dać się powiesić na choince. Należy wziąć pod uwagę, że ozdoba nie może być zbyt ciężka - choinkowe gałązki są delikatne i nie można na nich wieszać ciężkich przedmiotów,
• prace powinny być wykonane z materiałów odpadowych.

4. Uczestnicy konkursu:
• w konkursie biorą udział przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych klas I-III.

5. Warunki uczestnictwa:

• praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, wiek i nazwę szkoły(opis powinien być umieszczony w prawym dolnym rogu kartki na ostatniej stronie. Na ozdobie choinkowej w sposób umożliwiający identyfikację.

6. Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem,
• estetyka i pomysłowość.

7. Postanowienia końcowe:
szkoła lub przedszkole może wystawić do 10 prac konkursowych,
• oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych z światem sztuki i recyklingu.
• termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród podany będzie po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły/przedszkola.

Termin nadsyłania prac do dnia 04.12.2014r. do godz. 15.00 na adres:
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa.

Organizator