.

Naszą witrynę przegląda teraz 134 gości 

Zaproszenie do składania ofert – zapytanie o ofertę

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zamawiający składa w trybie bezprzetargowym – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zapytanie o ofertę na sukcesywną dostawę paliwa płynnego (oleju napędowego ON) na potrzeby Zamawiającego.


Termin składania ofert upływa w dniu 01 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego.

W załączeniu przedstawiam specyfikację zamówienia.


Prezes Zarządu
Marzena Janik