.

Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości 

"Dzieci zakazują palić śmieci" - podsumowanie konkursu

W dniu 26 kwietnia 2016 roku o godz. 13/00 w sali posiedzeń miejskiego ratusza odbyło się podsumowanie konkursu o tematyce ekologicznej pt. ,Dzieci zakazują palić śmieci”. W podsumowaniu wzięli udział uczniowie i opiekunowie oraz vice burmistrz Pan Miłosz Czopek, insp. Tomasz Kłosowski Komendant wschowskiej Policji oraz organizatorzy.

Organizatorem konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Spółka Komunalna oraz Straż Miejska Wschowa.

Na konkurs wpłynęły 43 prace w tym 33 prace z przedszkoli oraz 10 z szkół podstawowych.

Jury w składzie Przewodniczący – Waldemar Skrzypczak - UMiG Wschowa oraz członkowie –Witold Skorupiński - Straż Miejska, Piotr Dziełakowski - Spółka Komunalna Wschowa, st. sierz. Wioleta Dąbska –Komenda Powiatowa Policji Wschowa, Krzysztof Chruszczewski – CKiR Wschowa wybrało w kategorii przedszkoli cztery najlepsze prace oraz w kategorii szkół podstawowych jedną najlepsza pracę.

Ponadto Komendant Straży Miejskiej przyznał nagrodę specjalną.

Kategoria Przedszkoli:

I miejsce- Hubert Kosiński- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek u Dula

II miejsce – Daria Golec- Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland”

III miejsce – Zofia Bazylewicz- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek III oraz Tomasz Dudziak - Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland

Kategoria szkoły podstawowe

I miejsce- Kuba Hądzlik – Szkoła Podstawowa Nr 2

Nagroda Komendanta Straży Miejskiej:

Tomasz Dudziak - Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland

Dbałości o czystości powietrza jest dla społeczności lokalnej bardzo ważna sprawą, dlatego też nie tylko należy karać sprawców zanieczyszczania powietrza, ale również edukować od najmłodszych lat a w perspektywie najbliższego czasu na pewno przyniesie to pożądany skutek. Mamy nadzieję, że przedmiotowy konkurs wpisze się już na stałe w coroczne dni obchodów ziemi.