.

Naszą witrynę przegląda teraz 148 gości 

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej
Wschowa Sp. z o.o.

 

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa

 

 

 

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 578 100 brutto.

2.      Oferty otwarto dnia 20.07.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

3.      Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

 

 

Oferta nr 1:

 

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

 

Cena ofertowa brutto:     492 492,-  zł

Termin dostawy:   12

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2017r. do dnia 01.08.2018r.

 

Oferta nr 2:

 

F.H.U. Jarosław Kmito , Przyczyna Dolna 57 , 67-400 Wschowa

 

Cena ofertowa brutto:     490 893,-  zł

Termin dostawy:   12 godz.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2017r. do dnia 01.08.2018r.