.

Naszą witrynę przegląda teraz 153 gości 

Informacje o laboratorium

1. Położenie laboratorium

Laboratorium Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Wschowa znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w budynku socjalno-technicznym. Składa się z następujących pomieszczeń:

- pokoju laboratoryjnego 1
- pokoju laboratoryjnego 2
- pokoju wagowego
- magazynu szkła i odczynników
- pokoju socjalnego
- wc personelu
- korytarza.

 

2. Wyposażenie pomieszczeń laboratorium

2.1. Pokój laboratoryjny 1:
- digestorium z łaźniami wodnymi, maszynką elektryczną, w którym wykonywane są prace związane z odparowywaniem, rozlewaniem kwasów i zasad;

- stół laboratoryjny wyspowy do przygotowywania próbek do analiz spektrofotometrycznych z nadstawką instalacyjną, stanowiskiem do mycia i suszenia szkła oraz zainstalowanymi biuretami cyfrowymi, służącymi do wykonywania analiz miareczkowych;

- stół laboratoryjny przyścienny z wzorcami do określania barwy;
- stół z piecem muflowym do spalań, suszarka;
- urządzenie do oczyszczania wody PUERLAB Option
- chłodziarka sprężarkowa do przechowywania wzorców i odczynników;
- cieplarka do oznaczeń BZT5.

2.2. Pokój laboratoryjny 2:
- digestorium z aparatem Gerharda do oznaczeń azotu KJELDHALA;
- termoreaktor do oznaczeń ChZT;

- stół laboratoryjny przyścienny z nadstawką instalacyjną ze stanowiskiem do mycia i suszenia szkła, na którym są wykonywane analizy w urządzeniu do destylacji z parą wodną oraz testy odczynnikowe;

- stół laboratoryjny przyścienny z urządzeniami do pomiarów spektrofotometrycznych, pH-metr, tlenomierz, miernik mętności;
- szafki wiszące nad stołami laboratoryjnymi do przechowywania odczynników chemicznych.


2.3. Pokój wagowy
- stół wagowy antywibracyjny z wagą analityczną
- stół pod wagę techniczną i wagosuszarki;
- zlew metalowy;
- szafki metalowe.


2.4. Magazyn
- regały metalowe do przechowywania odczynników;
- szafy metalowe zamykane do przechowywania trucizn.


2.5. Pokój socjalny
- szafka zlewozmywakowa;
- szafka wolnostojąca i wisząca;
- biurka;
- fotele i krzesła;
- stół;
- szafa odzieżowa;
- szafa na dokumenty.

 

3. Zakres wykonywanych badań

Rozporządzenie MZiOS z dnia 19.11.02 (Dz.U. nr 203 poz. 1718) określa warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. Laboratorium wykonuje analizy w zakresie podstawowych wskaźników, wymienionych w powyższym rozporządzeniu, charakteryzującym skład fizyko-chemiczny i warunki organoleptyczne wody.

Laboratorium przeprowadza analizy wody w zakresie:
- temperatury;
- mętności;
- barwy;
- zapachu;
- odczynu;
- twardości;
- zasadowości;
- amoniaku;
- azotynów;
- azotanów;
- żelaza;
- manganu;
- utlenialności;
- siarczanów;
- suchej pozostałości;
- chlorków;
- fosforanów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984) określa warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Laboratorium wykonuje badania kontrolujące proces oczyszczania ścieków oraz kontroluje jakość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni i z niej odprowadzanych w zakresie:
- temperatury;
- odczynu;
- barwy;
- mętności;
- tlenu rozpuszczonego;
- zawiesiny ogólnej;
- suchej pozostałości;
- ChZT metodą nadmanganianową ;
- chlorków;
- BZT5:
- ChZT metodą dwuchromianową;
- siarczanów;
- azotu azotanowego;
- azotu azotynowego;
- azotu amonowego;
- azotu ogólnego;
- fosforu ogólnego;
- fosforanów;
- azotu ogólnego KJELDHALA;
- wilgotności.