.

Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 

„Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje” -Festiwal Piosenki Ekologicznej

Straż Miejska we Wschowie  włączyła się w organizację  Festiwalu piosenki ekologicznej . Organizatorami festiwalu są również  Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Spółka Komunalna oraz  Centrum Kultury i Rekreacji.

Straż Miejska oraz pozostali organizatorzy uzgodnili , iż tematem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie  spalanie odpadów w instalacja przydomowych ( kotłowniach), emisji niebezpiecznych spalin do środowiska naturalnego i zagrożeń związanych z tym niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest pojawiający się w naszym otoczeniu tzw. smog.


Festiwal odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku .

W związku  z tym Straż Miejska  przypomina iż :

W okresie jesienno- zimowym pogarsza się  jakość powietrza którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach, kominkach i kotłach. W procesie spalania bardzo ważną rolę odgrywa temperatura spalania – w przypadku gdy jest ona zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Spalanie niskiej jakości węgla lub odpadów – w piecach domowych, które nie są wyposażone w żadne instalacje oczyszczania spalin, prowadzi do bardzo wysokiej emisji pyłów i substancji rakotwórczych.


Nie spalaj odpadów w piecach domowych- spalane śmieci nie znikają całkowicie ???

W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

 

PAMIĘTAJMY SPALONE ŚMIECI NIE ZNIKAJĄ, NIE ZAMIENIAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE W CIEPŁO !


Spalone śmieci zmieniają się w chmurę trucizn, która osadza się  na glebie w najbliższej okolicy. Trucizny te gromadzą się także w organizmie Twoim i Twoich dzieci  i po latach przyniosą efekt w postaci chorób .

Przypominamy również, iż  nie jest to pierwsza inicjatywa profilaktyczna  straży miejskiej we Wschowie  w temacie spalanie a odpadów.  W miesiącu  kwietniu 2017 roku przeprowadzono konkurs plastyczny pod tytułem ,,Dzieci Zakazują palić śmieci" .

W załączeniu regulamin Festiwalu Piosenki Ekologicznej  „Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje”

Straż Miejska Wschowa

Regulamin konkursu - pt. śmieci się segreguje