.

Naszą witrynę przegląda teraz 143 gości 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

DOSTAWA  SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA POTRZEBY

SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Prezes Zarządu
Marzena Janik

Ogłoszenie na dostawę śmieciarki

SIWZ - ze względu na rozmiar plik jest pobierany z innego serwera.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 - zobowiązanie

Załacznik nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - wykaz usług

Załącznik nr 7 - projekt umowy

Wszystkie dokumenty w jednym pliku