.

Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

2018-06-27 13:36:35

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632,

Zawiadamia, że  w związku z pytaniami odnośnie przedmiotowego zamówienia Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 05-07-2018 r., godz. 10:00, tym samym uległ zmianie termin otwarcia ofert na dzień 05-07-2018 r. godz. 10:05, co spowodowało zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy w trakcie sporządzania odpowiedzi na pytania oraz ustosunkowania się do sugestii zawartych w pytaniach, które w najbliższym czasie umieszczone zostaną na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że mają Państwo prawo do zmiany oferty na zasadach określonych w pkt. 14.15. Tom I – IDW, w przypadku złożenia oferty przed publikacją niniejszego ogłoszenia.

W załączeniu treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 574087-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.


Informacja o zmianie treści ogłoszenia