.

Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości 

Obniżka cen za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych

 Szanowni Państwo !

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2011 r. nastąpił wzrost podatku VAT z 7% do 8% na odbiór odpadów komunalnych czyli o 1%. Wzrost podatku nie tylko nie spowoduje wzrostu ceny odbieranych odpadów od naszych klientów, ALE po wnikliwej analizie kosztów, z dniem 01.01.2011 roku Spółka wprowadza obniżkę cen za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych.

 

Obniżenie ceny możliwe jest w związku z uzyskaniem niezmiennej ceny do końca 2011 roku na transport i zagospodarowanie odpadów w wyniku przeprowadzonego przez Spółkę przetargu.

                Spółka, mając na uwadze wiele problemów z jakimi borykają się nasi klienci a związanych z właściwym pozbywaniem się odpadów zwłaszcza tych nie mieszczących się w typowym pojemniku, oferuje kompleksowy odbiór odpadów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zostały uruchomione dwa punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów.

- Pierwszy z nich mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Daszyńskiego 10 (wjazd od ul. Polnej 3)

- Drugi na nowo wybudowanej Stacji Przeładunku Odpadów przy

ul. Kazimierza Wielkiego 24 a ( za oczyszczalnią ścieków).

Do w/w punktów klienci Spółki samodzielnie mogą dostarczać odpady wcześniej posegregowane „u źródła” czyli w swoim gospodarstwie domowym.

Nieodpłatnie przyjmujemy odpady typu:

· odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (butelki plastikowe po napojach i chemii gospodarczej, czysta folia opakowaniowa,

· doniczki i skrzynki ),

· odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe ( butelki, słoiki po żywności),

· czyste szyby okienne,

· odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( gazety, książki, torebki papierowe, papier opakowaniowy),

· odpady wielkogabarytowe (stare meble),

· odpady elektryczne i elektroniczne (telewizory, pralki, lodówki, elektronarzędzia, drobny sprzęt elektryczny np. suszarki,),

· odpady metali,

· czysty gruz,

· czysta gleba i ziemia, w tym kamienie.

Ponadto do Stacji Przeładunku Odpadów przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a klienci Spółki mogą dostarczać samodzielnie za odpłatnością następujące odpady:

  • odpady zielone ( trawa, liście, ziemia z ogródka, gałęzie),

  • odpady poremontowe,

  • zużyte opony oraz zderzaki samochodowe,

  • papa odpadowa,

Dodatkowe oraz bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Odpadami i Usług pod nr telefonu:

- 65 540 84 56 – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Usług

- 65 540 25 74 – Stacja Przeładunku Odpadów

Dziękując wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę liczymy na dalsze wspólne działanie .

Zarząd Spółki