.

Naszą witrynę przegląda teraz 134 gości 

VI Wschowskie Dni Recyklingu 2011

Regulaminy konkursów

 

Konkurs „Segreguję - Jestem O.K.”

Termin: 29.09 -01.10.2011r.

Organizator:

 - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.                                                                                                                                   

Cele konkursów:

-      zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i jej znaczenia,

-      nabywanie i pogłębianie umiejętności obserwacji przyrody bez negatywnych wpływów na otaczające nas środowisko,

-      doskonalenie umiejętności dostrzegania problemów i zagrożeń współczesnego świata,  

-      kształcenie zdolności plastycznych i pobudzenie wyobraźni,  

 

-      kształcenie zdolności artystycznych,

-      prezentowanie i promowanie zainteresowań wokalnych dzieci,

-      promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

-      zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej wody i jej znaczenia dla wszystkich organizmów żywych na ziemi,

-      doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów.Dla każdego:

Regulamin festiwalu piosenki ekologicznej „WODA”

 1. Treść pracy:

-      teksty piosenek powinny być związane z wodą(preferowane polskie przeboje),

-      lista przykładowych utworów dostępna będzie na www.sk.wschowa.pl po 1 czerwca br.

-      dopuszcza się wykonanie utworów: a/capella, z akompaniamentem, z podkładem z kasety lub płyty CD. Organizator prosi o przekazanie najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem festiwalu potrzebnych podkładów muzycznych z dokładnym opisem,

-      czas trwania występu zespołu lub solisty – max 5 minut.                 

 2. Uczestnicy konkursu:

-      w konkursie biorą udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,

-      szkoła może być reprezentowana przez jeden zespół i jednego solistę.   

3. Warunki uczestnictwa:

-      zgłoszenie powinno zawierać opis:

 adres i telefon szkoły lub przedszkola, nazwisko opiekuna, imienna lista solistów , nazwę zespołu (skład zespołu).                                                               

 4. Kryteria oceny:

-      wykonanie piosenki – umiejętności wokalne, walory muzyczne,

-      interpretacje muzyczną utworu,

-      twórczość własną,

-      występy będą oceniane w grupach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe.                        

5. Terminy:

-      festiwal odbędzie się 29.09.2011r. (miejsce i godzina podana będzie w późniejszym terminie).

Oceny dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych z światem sztuki i recyklingu.

Najlepsze zespoły i wokaliści wystąpią na scenie ekojarmarku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest po zakończeniu festiwalu.

     Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 23.09.2011r.Dla przedszkolaków:

Regulamin konkursu plastycznego pt. „WODNY ŚWIAT”

1. Treść pracy:  

-        treścią konkursu jest wykonanie strojów za zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i ich prezentacja,   

-         technika pracy i forma prezentacji dowolna,

-        każda szkoła może przedstawić do konkursu dowolną ilość prac,

-        każda grupa musi mieć własnego prezentera opisów strojów.               

2. Uczestnicy konkursu:

-      konkurs skierowany jest do przedszkoli,

-      uczestnikiem konkursu może być grupa przedszkolna lub reprezentacja dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk zorganizowanych.

3. Warunki uczestnictwa:

-      zgłoszenie uczestnictwa.

4. Kryteria oceny prac:

-      zgodność z tematem,

-      estetyka i pomysłowość.

Oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych z światem sztuki i recyklingu.

Prezentacje i ogłoszenie wyników prac planowane jest na ostatni dzień obchodów dni recyklingu „Ekojarmark”.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 23.09.2011r.Dla uczniów szkół podstawowych (kl. I – III)

Olimpiada wiedzy o wodzie

1.    Olimpiada odbędzie się 30.09.2011r. (miejsce i godzina podana będzie w późniejszym terminie).

2.    Oceny dokona wyznaczona komisja konkursowa.

3.    Zakres wiedzy w zawartych pytaniach testowych dostosowany będzie do poziomu klas I-III szkoły podstawowej.

4.    W konieczności dogrywki pytania dodatkowe mogą wybiegać poza poziom wiekowy klas I-III szkoły podstawowej.

5.    Zwycięzca otrzyma tytuł lidera wiedzy o wodzie i pamiątkową statuetkę.

 Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 23.09.2011r.Dla uczniów szkół podstawowych(kl. IV – VI), gimnazjów i średnich:

Regulamin konkursu na makietę wschowskiej wieży ciśnień

1.   Treść konkursu:

-      praca musi przedstawiać makietę wschowskiej wieży ciśnień w dowolnej skali,

-      przy pracy powinien znajdować się opis zawierający (imię i nazwisko autora i nazwę jednostki oświatowej),

-      rzeczywiste wymiary wieży dostępne będą od 1 czerwca br. na stronie internetowej www.sk.wschowa.pl.

2 . Uczestnicy konkursu:

-        w konkursie biorą udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie,

-        konkurs ma charakter indywidualny,

-        dopuszcza się udział kilku autorów jednej pracy z zastrzeżeniem przyznania nagrody o charakterze indywidualnym.   

3 . Kryteria oceny prac:       

-        zgodność z tematem i zachowania cech makiety,

-        estetyka i pomysłowość.

4. Postanowienia końcowe: 

Główna nagroda: Netbook ufundowany przez firmę KAJA Komputer


 

-        autorzy prac zgłoszonych, nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystanie w ramach:

-        działań promocyjnych konkursu,

-        publikacji prasowych związanych z konkursem,

-        wystaw pokonkursowych, innych projektów organizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.,

-        makiety zgłoszone na konkurs będą zwracane do szkół,

-        prace prosimy opatrzyć w sztywną podstawę umożliwiającą transport, do której będzie przymocowana makieta oraz etykieta z opisem. Metryczka z danymi uczestników winna być umieszczona na spodniej części podstawy,

-        oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych z światem sztuki i recyklingu,

-        ogłoszenie wyników i prezentacja makiet planowane jest na ekojarmaku.

 

Termin nadsyłania prac do dnia 28.09.2011r.

Rzeczywiste wymiary Wschowskiej wieży ciśnień.
Wysokość wieży całkowita – 35,70m.
Średnica – 9m.
Wysokość do zbiornika wody – 24m.


Zobacz spot reklamowy na youtube.

Postanowienia końcowe

1.      Do każdego konkursu przewidziane są nagrody.

2.      Nadesłanie zgłoszeń na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez uczestnika.

3.      Przedszkole lub szkoła, która będzie najaktywniej brać udział w obchodach dni recyklingu otrzyma „ZIELONĄ koszulkę Lidera Recyklingu ”.

4.      Zgłoszenia i prace konkursowe należy kierować na adres:

                                    Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

                                                 ul. Daszyńskiego 10

                                                  67-400 Wschowa

Informacja telefoniczna 65 540 26 05 wew. 23 lub 693997113

adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy szkoły do wystawienia swojego stanowiska promocyjnego na planowanym „Ekojarmarku” w dniu 01.10.2011 r., gdzie można będzie zaprezentować osiągnięcia szkoły. Ocena stoisk wliczona będzie do ogólnej klasyfikacji punktowej.

5.      Własne inicjatywy realizowane przez jednostki oświatowe w ramach „VI Wschowskich Dniach Recyklingu 2011” punktowane są do ogólnej klasyfikacji na lidera recyklingu.

 

6.      Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminach konkursów.
W dniu 01.10.2011 r. na scenie „Ekojarmarku 2011” zostanie podsumowana V edycja konkursu „Segreguję – Jestem O.K. 2010-11”.

 

  

Organizator: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

Koordynator konkursu: Halina Drgas – Członek Zarządu Spółki